Wkrótce ogłosimy mentorów, absolwentów UE Katowice, którzy zaangażowali się w realizację pilotażowej edycji programu!